Διαστάσεις εντύπων*

21x29 cm

ανοιχτό

με πύκμανση (δίπτυχο / τρίπτυχο / τετράπτυχο)

 

17x48 cm

ανοιχτό

με πύκμανση (δίπτυχο / τρίπτυχο / τετράπτυχο)

 

24x34 cm

ανοιχτό

με πύκμανση (δίπτυχο / τρίπτυχο / τετράπτυχο)

 

19x42 cm

ανοιχτό

με πύκμανση (δίπτυχο / τρίπτυχο / τετράπτυχο)

 

22x48 cm

ανοιχτό

με πύκμανση (δίπτυχο / τρίπτυχο / τετράπτυχο)

 

21x59 cm

ανοιχτό

με πύκμανση (δίπτυχο / τρίπτυχο / τετράπτυχο)

 

29x42 cm

ανοιχτό

με πύκμανση (δίπτυχο / τρίπτυχο / τετράπτυχο)

 

24x68 cm

ανοιχτό

με πύκμανση (δίπτυχο / τρίπτυχο / τετράπτυχο)

 

34x48 cm

ανοιχτό

με πύκμανση (δίπτυχο / τρίπτυχο / τετράπτυχο)

 

14x16 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

16x13 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

19x12 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

21x11 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

24x10 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

24x12 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

22x13 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

16x18 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

21x16 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

29x12 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

24x18 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

19x22 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

29x15 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

24x18 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

19x22 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

29x15 cm 

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

29x23 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

8σέλιδο

14x16 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

12σέλιδο

21x12 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

12σέλιδο

24x13 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

12σέλιδο

16x19 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

12σέλιδο

19x16 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

12σέλιδο

22x14 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

12σέλιδο

21x16 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

12σέλιδο

22x19 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

12σέλιδο

19x23 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

12σέλιδο

29x16 cm

κλειστό

βιβλιοδετημένο (με καρφίτσα και σκαλοπάτι)

12σέλιδο

 

*Οι διαστάσεις στον πίνακα είναι ενδεικτικές. Για οποιαδήποτε άλλη διάσταση ή ειδική εργασία επικοινωνήστε μαζί μας!